พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ร.๙

รับรองคนใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้ให้การต้อนรับ นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูลกับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล เนื่องในโอกาสมาส่ง นายจตุพล โนมณี ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด