ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนได้ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่ 734 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053711620 โทรสาร 053714229
website : www.tbsk1.ac.th
facebook : www.facebook.com/tbsk1.ac.th