โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
734 ถนนพหลโยธิน
ตำบลเวียง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053711620
โทรสาร 053714229
website : www.tbsk1.ac.th

Scroll to Top