นักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวทีดนตรีในสวน เนื่องในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 นางสาวศิริภัส ขัตินะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด พร้อมด้วนนางอรทัย ฟูไฟติ๊บ รองผู้อำนวยการสถานศีกษา นำตัวแทนคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวทีดนตรีในสวน เนื่องในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

ดูรูปเพิ่มเติม

Scroll to Top