ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจัาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงาจัาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2566 ซึ่งการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มาสอบคัดเลือกในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป(ตามกำหนดการ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
Scroll to Top