วันปัจฉิมนิเทศ

นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้กล่าวปัจฉิมโอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
(ภาพบรรยากาศ)

ดูรูปเพิ่มเติม

Scroll to Top