วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้ามาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ รวมถึงแนะนำระบบ A-school ให้แก่ทางโรงเรียน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาให้คำแนะนำ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
นางสาวพรพิศ เทพปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
มอบหมายให้นางอรทัย ฟูไฟติ๊บ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเชียงราย เข้ามาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ รวมถึงแนะนำระบบ A-school ให้แก่ทางโรงเรียน
Scroll to Top