เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ร่วมแสดงความยินดี แก่เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นประถามศึกษา ในโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์” ครั้งที่ 8 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Scroll to Top