กีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Cr.รักเชียงรายเชียร์เชียงราย #รักเชียงรายเชียร์เชียงราย
#โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

ดูเพิ่มเติม

Scroll to Top