กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566
โดยวันนี้กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้ DIY Straw Necklace Pop-Up Card ขนมถางหูลู่ (糖葫芦) ถักเชือกแมงปอ (蜻蜓结) ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างชาติและลงมือปฏิบัติชิ้นงานด้วยตนเอง
#โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

ดูรูปเพิ่มเติม<<

Scroll to Top