มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสิรินทร โกฎฐา นางอรทัยฟูไฟติ๊บ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 โดยมีผลการแข่งขันรวมทั้งหมด 32 เหรียญดังนี้
🥇10 เหรียญทอง
🥈13 เหรียญเงิน
🥉9 เหรียญทองแดง

Scroll to Top