รกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

🌱วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย
#โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

Scroll to Top