ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเขียงราย และศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750ปี

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเขียงราย และศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750ปี และได้ลงมือปฏิบัติการทำตุงใยแมงมุม เพื่อสืบสานวัฒธรรมไทย

Scroll to Top