ร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในงานป๋าเวณียี่เป็ง(ลอยกระทง)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพรัอมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้นักเรียนชุมนุมการแสดงจีน ที่ร่วมแสดงพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในงานป๋าเวณียี่เป็ง(ลอยกระทง) ที่จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย (ฝั่งหมิ่น)

Scroll to Top