เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบหมายให้นายภูพนา ปัญญาบุญ พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ จอมแปง นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สำหรับผลการแข่งขันโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดได้คะแนน 44 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 23 ทีมที่เข้าทำการแข่งขัน

Scroll to Top