กิจกรรมยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

กิจกรรมยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเคลื่อนไหวตามจังหวะ เพื่อยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ ช่วยให้เด็ก ๆ ผ่อนคลายและสนุกสนานก่อนเริ่มทำกิจกรรมในชั้นเรียน

Scroll to Top