ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

Scroll to Top