กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือยุวกาชาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566
นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด นางสาวสิรินทร โกฎฐา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือยุวกาชาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top