ประชุมผู้ปกครอง 2/2566

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จัดการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย หเป็นประธานเปิดการประชุม ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการบริหาร การจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงและโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มาแนะแนวการเรียนต่อแก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

Scroll to Top