กิจกรรม

วันปัจฉิมนิเทศ

นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้กล่าวปัจฉิมโอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด (ภาพบรรยากาศ) ดูรูปเพิ่มเติม

วันปัจฉิมนิเทศ Read More »

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่

วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ Read More »

นักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวทีดนตรีในสวน เนื่องในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 นางสาวศิริภัส ขัตินะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด พร้อมด้วนนางอรทัย ฟูไฟติ๊บ รองผู้อำนวยการสถานศีกษา นำตัวแทนคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวทีดนตรีในสวน เนื่องในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ดูรูปเพิ่มเติม

นักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวทีดนตรีในสวน เนื่องในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย Read More »

ทำบุญตักบาตรตอนเช้า

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ทำบุญตักบาตรตอนเช้า ก่อนกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน #โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

ทำบุญตักบาตรตอนเช้า Read More »

รกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

🌱วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย #โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

รกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย และหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย Read More »

โครงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดโครงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวันนี้กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้ Popsicle Frame และระบายสีพัดจีน (扇子)ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างชาติและลงมือปฏิบัติชิ้นงานด้วยตนเอง #โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย

โครงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสิรินทร โกฎฐา นางอรทัยฟูไฟติ๊บ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 โดยมีผลการแข่งขันรวมทั้งหมด 32 เหรียญดังนี้ 🥇10 เหรียญทอง 🥈13 เหรียญเงิน 🥉9 เหรียญทองแดง

มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย Read More »

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวันนี้กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้ DIY Straw Necklace Pop-Up Card ขนมถางหูลู่ (糖葫芦) ถักเชือกแมงปอ (蜻蜓结) ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างชาติและลงมือปฏิบัติชิ้นงานด้วยตนเอง #โรงเรียนเทศบาล๑ศรีเกิด #เทศบาลนครเชียงราย ดูรูปเพิ่มเติม<<

กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese for IEC ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ของนักเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ของนักเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ของนักเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด Read More »

Scroll to Top