รางวัลที่ได้รับ

มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสิรินทร โกฎฐา นางอรทัยฟูไฟติ๊บ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 โดยมีผลการแข่งขันรวมทั้งหมด 32 เหรียญดังนี้ 🥇10 เหรียญทอง 🥈13 เหรียญเงิน 🥉9 เหรียญทองแดง

มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย Read More »

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ของนักเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ของนักเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

สรุปผลการแข่งขันกีฬากลุ่มสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ของนักเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด Read More »

เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ร่วมแสดงความยินดี แก่เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นประถามศึกษา ในโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์” ครั้งที่ 8 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน Read More »

ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย

โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย Read More »

เข้าร่วมโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เข้าร่วมโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยได้รับรางวัลดังนี้ 🔸การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.เด็กชายพนธกร ยะแดง 2.เด็กหญิงณัฐนันท์ สมวัน 3. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยประเสริฐ ครูผู้ควบคุม 1. นายบัญชา ธุวะคำ 2. นางสาววันวิสาข์ กิติวงค์ 🔸การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 4 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายภูมิใจ พรพนาวิน 2. เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง

เข้าร่วมโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Read More »

เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด มอบหมายให้นายภูพนา ปัญญาบุญ พร้อมด้วยนางสาวชฎารัตน์ จอมแปง นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สำหรับผลการแข่งขันโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดได้คะแนน 44 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 23 ทีมที่เข้าทำการแข่งขัน

เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน Read More »

Scroll to Top