ประวัติ01
ประวัติ03
428706673_906191271296930_937109251979794942_n
428699600_906191774630213_8581792075181728951_n
previous arrow
next arrow

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด  ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ในโอวาทของคุณครูและผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ

นางสาวศิริภัส ขัติยะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

กิจกรรมของโรงเรียน

1 2

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

ที่อยู่: 734 ถ. พหลโยธิน ตำบลเวียง

อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. 053711620

 

Scroll to Top